Uitnodiging The Mystic Gardener | Bonnefanten Hedge House Foundation | 2014

Uitnodiging The Mystic Gardener Uitnodiging The Mystic Gardener Uitnodiging The Mystic Gardener Uitnodiging The Mystic Gardener Uitnodiging The Mystic Gardener

Uitnodigingen

Uitnodiging
The Mystic Gardener
Bonnefanten Hedge House Foundation
Wijlre, 2014
14,8 x 21 cm
(2x) 2 p

De tentoonstelling The Mystic Gardener is ontstaan in een dialoog tussen museumconservator Paula van den Bosch en privéverzamelaar Maurice van Valen. Het begon eigenlijk als een blind-date, getriggerd door het feit dat zowel Maurice van Valen als de directie van het Bonnefantenmuseum zich geregeld openlijk uitspreken over het belang van goede samenwerking tussen privéverzamelaars en musea en dat het Bonnefanten Hedge House de plek bij uitstek is om in dit verband de daad bij het woord te voegen.

Nieuwsgierig naar Van Valens privécollectie en naar de mogelijke aansluiting daarvan op die van het Bonnefantenmuseum, zijn de verzamelaar en de conservator het gesprek aangegaan, resulterend in een conceptueel framework dat vertrekt vanuit de unieke wijze waarop in de Bonnefanten Hedge House Foundation in Wijlre natuur en cultuur harmonieus samengaan. Inhakend op de ‘Hedge House traditie’ van verstilde presentaties, met veel wit en ruimte tussen de werken, is er een selectie kunstenaars van divers pluimage en verschillende generaties uitgerold, waarbij de samen met Maurice van Valen gemaakte keuze uit zijn collectie tevens de keuze van overige werken heeft bepaald.

Voor de uiteindelijke tentoonstelling hebben wij daarnaast dankbaar werken in bruikleen genomen van verschillende collecties, waaronder galerie Paul Andriesse, galerie Zack I Branicka, v/h de collectie Jo en Marlies Eyck, de collectie g+w, de collectie ‘Heden’, galerie Supportico Lopez, de collectie Van der Hoeven-van Vliet, de collectie erven Martin Visser. Wij zijn alle betrokkenen zeer erkentelijk voor hun bijdrage in de realisatie van deze bijzondere tentoonstelling.