Boek Bevrijdingsessay 2019 | Gemeente Brunssum | 2019

Boek Bevrijdingsessay 2019 Boek Bevrijdingsessay 2019

Boeken

Bevrijdingsessay

Gemeente Brunssum

2019

Govert Derix en Maarten van Rossum

15 x 23 cm

68 p

Op 15 mei en 19 juni 2019 vonden in Brunssum gespreksavonden plaats rondom de Vier Vrijheden van president Franklin Roosevelt, een belangrijk initiatief met burgers en experts in het kader van Brunssum viert 75 jaar bevrijding. Uit die avonden werd dit essay geboren. Het laat zien met welke vaardigheden we de vele vormen van vrijheid sterker kunnen maken en beter kunnen doorgeven aan volgende generaties. Tijdens de avonden ontstond het besef dat de bevrijding niet alleen iets is van vijfenzeventig jaar geleden, maar dat vrijheid, in de woorden van Maarten van Rossem, permanent bevochten moet worden.

Dit essay is daarvoor een hulpmiddel en inspiratiebron.

Sterker: het is zaad dat we graag verspreiden.

Vandaar de prachtige lindebloesem op het omslag en in het binnenwerk.

Van oudsher staat de veelbezongen lindeboom voor harmonie, rechtvaardigheid, bescherming en gemeenschapsgevoel. Niet toevallig spelen lindebomen (Tilia in het Latijn) een belangrijke rol in de publieke ruimte, ook in Brunssum. Onder lindebomen (sub tilia – het woord subtiel komt daar vandaan) werd recht gesproken en er is zelfs beweerd dat je onder zo’n boom niet kunt liegen. Wat dat betreft bieden ze uitgelezen plaatsen om de gesprekken, waaruit dit essay ontstond, voort te zetten. Dat kan ook figuurlijk, door met dit geschrift op tafel met elkaar in gesprek te gaan.