Catalogus Rik Meijers | Museum Het Domein, Sittard | 2007


 

Catalogus
Rik Meijers
Doe dat niet meer /
Don’t do that anymore
Museum Het Domein
Sittard, 2007
23 x 28 cm
128 p

Rik Meijers is een kunstenaar die net als de avant-garde van weleer de naïeve schilderkunst heeft omarmd. Zowel de onderwerpen als de vormgeving van zijn werk geven blijk van zijn sensibiliteit voor visuele uitingen van crea­tiviteit die niet tot het domein van de beeldende kunst behoren. Als kunst de expressie is van een gecultiveerde klasse, dan weerspiegelt volkskunst of ‘outsider art’ het leven van de gewone man. Het onttrekt zich aan stromingen en modes en is geworteld in tradities van ambacht en nijverheid die ten grondslag liggen aan zulke uiteenlopende artefacten als geborduurde merklappen, gedecoreerde kaasplanken, handbeschilderde tuinkabouters, als ook de ‘Schmuck’ van Meissen porselein en Swarovski kristal. Maar ook tattoo’s, graffiti en de beschilderde jacks van motorrijders horen tot de beeldende expressie van leken en liefhebbers. Het is deze visuele cultuur der hobbyisten die in de schilderkunst van Rik Meijers wordt weerspiegeld. De titel van de tentoonstelling ‘Doe dat niet meer’ heeft betrekking op het feit dat mensen altijd weer vervallen in dezelfde fouten en de gevangenen zijn van hun eigen zwakheden en tekortkomingen. De vermaning is een citaat van een obscure goeroe uit de jaren zeventig, Bubba Free John. Als zelfverklaarde belichaming van God op aarde was Bubba Free John de spirituele leider van de Californi­sche sekte The Dawn Horse Communion. Via ‘Laughing Man Magazine’, ‘Crazy Wisdom’ en andere publicaties verspreidde hij zijn leer en wist hij ruim tweeduizend volgelingen aan zich te binden. Na financiële malversaties en aanklachten wegens psychische en seksuele mishandeling van zijn vrouwelijke getrouwen is Bubba Free John de Verenigde Staten ontvlucht.