Beating around the Bush #1 | Bonnefantenmuseum Maastricht | 2014

Zaalboekje
Beating around the Bush #1
Bonnefantenmuseum
Maastricht, 2014
14,8 x 21 cm
44 p

Episode #1: Starring István Csákány, Camille Henrot en Mark Manders
Beating around the Bush, Episode #1 is een zoektocht naar artistieke uitspraken over de condition humaine in de collectie van het Bonnefantenmuseum. De universele, tijdloze vraagstukken met betrekking tot het menselijke zijn. Vragen over de oorsprong der dingen, maar ook over de teloorgang of het verdwijnen ervan, als een eindeloze pendelgang tussen Genesis en Apocalyps. Om met Gauguin te spreken: D’où venons-nous? Qui sommes-nous? Ou allons-nous? Op welke wijze houden kunstenaars zich bezig met het verbeelden van realiteiten buiten of naast de zichtbare dagelijkse realiteit? Wat zijn voorbeelden van persoonlijke mythologieën en waar raken kunstenaars aan religie en mystiek? Welke rol speelt kunst bij het ontmaskeren, relativeren en ter discussie stellen van ‘vaste waarden’ en de deconstructie van wereldbeelden en ideologieën? In deze eerste episode voert in de gepresenteerde beeldtalen figuratie de boventoon.